Bajka z ?yczeniami dla Mamy i Taty

Przedszkolaki z Dubielna aby podzi?kowa? za mi?o?? i wychowanie swoim Rodzicom, przygotowa?y na t? okazj? wyj?tkowe przedstawienie, gdzie wyst?pi?y jako r?norodne postacie z bajek, ktre sk?ada?y ?yczenia swoim najbli?szym. Mo?na by?o spotka? Czerwonego Kapturka i wilka, Krlewn? ?nie?k? wraz z krasnoludkami, z?ot? rybk?, Baba Jag? wraz z Jasiem i Ma?gosi? a tak?e kwiatow? wr?k? oraz Calineczk?. Wszystkie dzieci wr?czy?y tak?e swoim najbli?szym prezent w postaci w?asnor?cznie wykonanego albumu z rodzinnymi zdj?ciami, ktry same ozdobi?y za pomoc? kolorowych, piankowych kszta?tw oraz wst??eczek.
Dzieci przygotowa?y dla swoich rodzicw rwnie? niespodziank? w postaci konkursw. Zadaniem ich by?y nie tylko konkurencje zr?czno?ciowe takie jak taniec z pirkiem, ?wiczenie z hula hop, slalom z jajkiem, skoki na skakance, konstrukcja wie?y ale tak?e zmagania artystyczne takie jak ?piewanie piosenek i recytacja wierszy ze szkolnej ?awki, wykonanie ilustracji. Najbardziej jednak dzieciom podoba?a si? konkurencja, podczas ktrej nale?a?o wypi? czarodziejski sok z u?miechem na twarzy. Za ka?da wygran? rodzice otrzymywali punkty w postaci cukierka - bez w?tpienia na nagrod? w pe?ni zas?u?yli.
Repertuar artystyczny oraz konkursy zako?czy? s?odki pocz?stunek oraz pami?tkowe zdj?cia.

Katarzyna Taglewska