Moc atrakcji w czerwcu w Turznie

Miesi?c rozpocz?li?my od obchodw Dnia Dziecka. Zorganizowali?my r?ne konkursy, malowanie twarzy nie zabrak?o rwnie? weso?ych pl?sw przy muzyce. W tym dniu dzieci same przygotowa?y pocz?stunek dla siebie i mam s?odkie ciasteczka, ozdobione w przer?ny sposb. 19.06 dzieci wzi??y udzia? w II Przegl?dzie Piosenki Przedszkolaka dzieci zaprezentowa?y dwie piosenki Pieski ma?e dwa i Wakacje. Za udzia? w przegl?dzie na dzieci czeka?a s?odka niespodzianka i nagroda w postaci statuetki i dyplomu.

20.06 dzieci zosta?y zaproszone przez Oddzia?y Przedszkolne na Powitanie lata. Mieli?my okazj? uczestniczy? w zabawach prowadzonych przez zesp? Magma. W trakcie zabawy dzieci rozwija?y swoje umiej?tno?ci taneczne, dowiedzia?y si? rwnie? jak bezpiecznie bawi? si? w trakcie zabawy.

Justyna Wojnowska-Wachowiak