WAKACJE W O?RODKU PRZEDSZKOLNYM W RY?SKU

W dniu 2.07.2013 r. dzieci z O?rodka Przedszkolnego w Ry?sku wsplnie z dzie?mi z p?kolonii wyjecha?y do ,,Miejsca Przyjaznego Dzieciom do Gospodarstwa Agroturystycznego w My?liwcu. By? to wyjazd integracyjny z dzie?mi z p?kolonii.
Dzieci bawi?y si? doskonale. Mia?y do dyspozycji plac zabaw, sza?as, dyby, ma?e zoo, piaskownic?, boisko. Pani gospodyni z gospodarstwa przeprowadzi?a szereg zabaw ruchowych na ?wie?ym powietrzu z nagrodami. Dzieci pod opiek? pana instruktora je?dzi?y konno i bryczk?. Maluszki mia?y okazj? prze?y? ognisko, zje?? pyszne kie?baski, dro?d?wk? i mufinki. Niektre dzieci mia?y okazj? po raz pierwszy przejecha? si? autobusem.
Maluszki wrci?y do domu wybawione. Na zako?czenie wycieczki otrzyma?y wakacyjne upominki dzi?ki pomocy rodzicw.

Anna Strzeszy?ska