Od 10.06.13 pracowali?my nad projektem badawczym Pszczo?a. Omawiaj?c tematyk? o owadach, dzieci bardzo zainteresowa?y si? pszcz?kami-uroczymi maskotkami przyniesionymi do przedszkola. Postanowili?my wzbogaci? swoj? wiedz? na temat tych owadw. Dzieci szuka?y w swoich domach r?nych obrazkw, ksi??ek z pszczo?ami. Wypo?yczyli?my z biblioteki atlas owadw, a Paulina przynios?a do przedszkola rekwizyty pszczelarza, ktrymi pos?uguje si? jej dziadek. Dowiedzieli?my si?, jak ci??ko pracuj? pszczo?y, ile ludzie im zawdzi?czaj? poprzez zapylanie kwiatw, poznali?my etapy tworzenia si? miodu, smakowali?my mid, okre?lali?my jego w?a?ciwo?ci. Byli?my na wycieczce w gospodarstwie pana pszczelarza. Zobaczyli?my ule, pszczo?y podczas pracy, dowiedzieli?my si? jak piel?gnowa? pszczo?y, ?eby nie wygin??y i jakie trzeba zachowa? ?rodki ostro?no?ci b?d?c w ich pobli?u. Poznali?my bohaterk? bajek, Pszcz?k? Maj? oraz nied?wiadka, ktry uwielbia miodek Kubusia Puchatka. Nauczyli?my si? kilku piosenek, prostych rymowanek, wykonali?my ciekawe prace plastyczne w formie przestrzennej i p?askiej, nie zabrak?o rwnie? zagadek matematycznych. Na zako?czenie zaprosili?my rodzicw, ?eby popisa? si? zdobyt? wiedz? na temat pszcz? i zaprezentowa? swoje artystyczne umiej?tno?ci.
Monika Sroka