III DZIE? RODZINY W ZELGNIE

W czerwcu w Zelgnie odby? si? ju? III Dzie? Rodziny organizowany przez O?rodek Przedszkolny Ziemi Gotyku oraz Bibliotek? Samorz?dow?. Tego dnia pogoda dopisa?a ,zatem wszystkie atrakcje odby?y si? na ?wie?ym powietrzu obok miejscowej Pastorwki. By?o mnstwo zabaw i niespodzianek dla najm?odszych i ich rodzicw , wi?c ka?dy z uczestnikw mg? znale?? co? dla siebie.
Gwiazdeczki z Biblioteczki pod okiem pani Jolanty Pawe?czyk, otworzy?y piknik rodzinny wyst?pem. Nie zabrak?o rwnie? wsplnych ?pieww i pl?sw w rytm popularnych utworw muzycznych. Dzi?ki zaanga?owaniu rodzicw uda?o nam si? zorganizowa? mini plac zabaw dla dzieci z trampolin?, co sprawi?o dzieciom ogromn? rado??. Oczywi?cie by?o rwnie? ognisko z kie?baskami, mnstwo s?odyczy i innych pyszno?ci.
Nie zabrak?o te? konkursw z nagrodami. Tego dnia wszyscy okazali si? zwyci?zcami.
Wszystkim , ktrzy przyczynili si? do tego , aby impreza kolejny raz odby?a si? , nale?? si? serdeczne podzi?kowania.
Mamy nadziej? , ?e za rok znw si? spotkamy!

Karolina Patalon