Przedszkolaki z Nawry w gospodarstwie agroturystycznym

1 lipca 2013r wyjechali?my do Parowy Fal?ckiej do gospodarstwa agroturystyczego pp. I.i M.Wierzbickich. Tam na miejscu powitali nas w?a?ciciele a p.Iza W. opowiedzia?a du?o ciekawych rzeczy ale my nie mogli?my si? doczeka? spotkania ze zwierz?tami znajduj?cymi si? na farmie. Ogl?dali?my kaczki,kury, krliki, owce i kozy. Niektre zwierz?ta mogli?my karmi? a koz? to nawet doi?.Wchodzili?my na wybiegi tych zwierz?t , mogli?my ogl?da? przez lornetk? z "ambony" teren wok? farmy. Jedli?my gofry ze ?mietan? oraz kie?baski z grilla.Do przedszkola wrcili?my bardzo zadowoleni.
Dzi?kujemy p.E.Niedu?ej za zorganizowanie nam tego wyjazdu jak rwnie? p.J.Roszak i p.L.Rasmus za zawiezienie nas swoimi samochodami.

Marianna Rolbiecka